Behandling

Vid ditt första besök utförs en grundlig anamnestagning om vad du söker för, ditt hälsotillstånd, din sjukdomshistoria, arbets- och livssituation.

Därefter görs en ordentlig undersökning som inkluderar observation då möjliga assymertrier uppmärksammas, därefter görs rörelsetester både passiva, aktiva, ortopediska och neurologiska tester om så behövs, med hjälp av osteopatens utvecklade sinne för beröring – ”palpation”– identifieras sedan dina svaga eller överansträngda områden på kroppen.

En diagnos bygger på en lokal och global översyn av kroppen.

Osteopaten kan i vissa fall föreslå ytterligare en läkarundersökning innan behandlingen påbörjas.

Under hela undersökningen undersöks inte bara en specifik led, utan även omkringliggande strukturer och vävnader som har relation med problemområdet inkluderas.

En osteopatisk behandling är specifik för varje enkild individ och vid varje behandlingstillfälle och visar gott resultat vid bland annat:

 • Nackbesvär
 • Muskel och ledbesvär
 • Ryggbesvär
 • Huvudvärk
 • Whiplash
 • Idrottskador
 • Stressrelaterade besvär
 • Överansträning / överbelastnings besvär
 • Mag eller tarm besvär
 • Bäckenrelaterade besvär
 • Ischias
 • Arbetsskador