Vad är osteopati?

Osteopati är en mjuk och behaglig manuell behandlingsform där händerna är verktygen. All behandling är alltid individanpassad och fokuserad kring orsaken till varför besvären uppkommit istället för att endast behandla symptomen.

Osteopati har ett helhetstänkande perspektiv, där varje kroppsdel är unik men är beroende av hur resten av rörelseapparaten fungerar.

Rörelseapparaten återspeglar hur funktionen och samspelet fungerar i kroppens alla system t ex. blodcirkulationen, nervssystemet, lymfsystemet, matsmältningssystemet, muskel- och skelettalsystemet.

Osteopatens viktigaste redskap som tillämpas är kunskapen om kroppens anatomi, fysiologi och patologi. Att kunna se till helheten gör att det är extra viktigt att ha god kunskap inom samtliga områden för att kunna åstadkomma så bra behandlingsresultat som möjligt och för att minska framtida besvär.

Trots att osteopati är en del av det nationella hälsosystemet i Storbritannien, USA, Nya Zealand och Australien, är det ännu inte en del av den svenska hälsovården. Emellertid är osteopatisk behandling erkänt som friskvård. Man kan därför få avdrag från sitt företag eller sin arbetsgivare.

Osteopater är ”primary healthcare professionals”, vars träning är baserad på medicinisk och klinisk vetenskap. Osteopaten har minst 4 års erfarenhet av anatomi, fysiologi, biomekanik, biokemi och kliniska undersökningar.

Beteckningarna D.O och BSc står för Diplomerad Osteopat (D.O) och Bachelor of Sciens (BSc) och kräver båda minst 4 års utbilning inom osteopati.